Gallery


Mark 10:46-52
30th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Toru Tekau o He wā noa iho
Proper 25
Year B
Download
Terms of Use

Mark 10:35-45
29th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā iwa o He wā noa iho
Proper 24
Year B
Download
Terms of Use

Mark 10:17-31
28th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā waru o He wā noa iho
Proper 23
Year B
Download
Terms of Use

Mark 10:2-16
27th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā whitu o He wā noa iho
Proper 22
Year B
Download
Terms of Use

Mark 9:38-50
26th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā ono o He wā noa iho
Proper 21
Year B
Download
Terms of Use

Mark 9:30-37
25th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā rima o He wā noa iho
Proper 20
Year B
Download
Terms of Use

Mark 8:27-38
24th Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā whā o He wā noa iho
Proper 19
Year B
Download in black and white
Download in colour
Terms of Use

Mark 7:24-37
23rd Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā toru o He wā noa iho
Proper 18
Year B
Download | Terms of Use

Mark 7:1-8, 14-15, 21-23
22nd Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā rua o He wā noa iho
Proper 17
Year B
Download | Terms of Use

John 6:56-69
21st Sunday in Ordinary Time
Te Rātapu Rua Tekau mā tahi o He wā noa iho
Proper 16
Year B
Download | Terms of Use

© Sarah West 2021 Terms of Use